Om oss

070-7972331

      ekonomi@effektivi.se

Robert Eriksson


Verksamhetsledare i Hugg och Röj.


Kvalificerad ledarutbildad.

Innehar körtkort inom motorsåg och röjsåg.

I verksamheten sedan 2013


Mobil 070-3429160

Gunilla Hederström


Ansvarig för ekonomi o administration


Utbildad inom ekonomi.

Kvalificerad ledarutbildad 

17 års erfarenhet som

ekonomiansvarig/adm  


I verksamheten sedan 2014


Mobil 070-7972331

Paula Eriksson


Verksamhetsledare Hunddagsi


Utbildad hunddagisföreståndare. Certificerad av Länsstyrelsen.

I verksamheten sedan 2013


Mobil 070-4069282