Hugg o Röj

Våra arbetsuppgifter


Tar bort sly och nedfallna grenar från fornstigarna vid Anundshög, Bellevue och Rönnbys gravhögar.


Klipper gräs vid Anundshög


Tar bort stora träd med motorsåg som ligger i vägen


Hjälper till att forsla privata saker till återbruket


Snöskottning, sandning mm

Skogs- och Naturvård Prisbild ca 300 kr/tim + moms


Kontakt Robert: lulerobban01@gmail.com


Mobil Robert: 070-342 91 60